Privacystatement Brouwerij SuzeCinq

Brouwerij SuzeCinq BV brouwt bier. Dat bier verkopen we onder andere via de website SuzeCinq.nl en BrasserieSum.nl. Bezoekt u deze website, dan verwerken wij uw persoonsgegevens. In dit privacystatement leest u welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.

Soort gegevens

SuzeCinq.nl  verwerkt, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn.

Daarnaast kunt u online bier bij ons kopen. In dat geval geeft u uw persoonsgegevens aan ons op zodat wij uw bestelling kunnen uitvoeren. Deze bestelgegevens kunnen persoonsgegevens bevatten.

Doelen van de verwerking

Wij gebruiken IP-adressen om onze website veilig en bereikbaar te houden.

Wij gebruiken bestelgegevens om uw bestelling uit te kunnen voeren en service te verlenen met betrekking tot uw bestelling. De bestelgegevens in de vorm van een factuur worden tevens opgenomen in de financiële administratie.

Bewaartermijnen

De IP-adressen worden opgeslagen in zogeheten logfiles. Zij worden slechts opgeslagen om bij technische fouten of bij bijzondere incidenten, zoals onjuiste inlogpogingen. Deze gegevens blijven maximaal 396 dagen bewaard voor beveiligingsredenen. En ze worden ook alleen om deze redenen bekeken.

De bestelgegevens blijven tot een kalendermaand na het fiscale boekjaar in de website database.

De facturen worden, conform de eisen van de Belastingdienst, zeven jaar opgenomen in de financiele administratie.

Privacymaatregelen

Brouwerij SuzeCinq BV heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken.
Zo slaan wij alleen gegevens op van bezoeken aan onze site die een beveiligings incident veroorzaken.
De bewaartermijn van de bestelgegevens in de vorm van facturen is niet langer dan wettelijk verplicht.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij:

  • dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten
  • wij daartoe wettelijk verplicht zijn
  • dat noodzakelijk is voor de veilige en betrouwbare werking van de website

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Contactgegevens Brouwerij SuzeCinq BV

De actuele gegevens kunt u vinden op de Contactpagina.